Công ty TNHH có được kinh doanh dịch vụ kiểm toán không?

26/04/2022

Xin hỏi theo quy định hiện hành thì Công ty TNHH có được kinh doanh dịch vụ kiểm toán hay không? Nhờ tư vấn ạ.

  • Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

   Và căn cứ Khoản 1 Điều 20 Luật kiểm toán độc lập 2011 có quy định:

   1. Các loại doanh nghiệp sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

   a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   b) Công ty hợp danh;

   c) Doanh nghiệp tư nhân.

   Theo quy định này thì chỉ có doanh nghiệp loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mới được kinh doanh dịch vụ kiểm toán, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì không được.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn