Cử nhân luật có thể trở thành kiểm toán viên nhà nước hay không?

Ngày hỏi:12/04/2022

Cử nhân luật có thể trở thành kiểm toán viên nhà nước hay không? Em đang học ngành luật và có mong muốn trở thành kiểm toán viên nhà nước, vậy em có cơ hội không? Em cảm ơn anh chị đã tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Cử nhân luật có thể trở thành kiểm toán viên nhà nước hay không?
   (ảnh minh họa)
  • Cử nhân luật có thể trở thành kiểm toán viên nhà nước hay không?

   Tại Điều 21 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định về các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước như sau:

   Kiểm toán viên nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn của công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêu chuẩn sau đây:

   1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

   2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

   3. Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

   4. Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

   Như vậy, theo quy định hiện trên thì bạn có thể trở thành kiểm toán viên nhà nước. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác được quy định trên để chắc chắn trở thành kiểm toán viên nhà nước.

   Bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên sẽ bao gồm những tiêu chuẩn nào?

   Tại Điều 23 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên như sau:

   1. Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 21 của Luật này.

   2. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

   3. Nắm được quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

   4. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên.

   Theo đó, cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được nêu trên thì sẽ được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn