Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  • Đánh giá khái quát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 10 Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Tình hình, đặc điểm của Chương trình từ khi bắt đầu thực hiện đến thời điểm kiểm toán: Việc chấp hành trình tự, thủ tục thực hiện Chương trình; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện; đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan của những khó khăn, thuận lợi có liên quan đến Chương trình; những nội dung, mục tiêu đã đạt được, chưa đạt được, phân tích sơ bộ nguyên nhân…

   - Nguồn vốn thực hiện và cơ chế quản lý, phân bổ, lồng ghép nguồn vốn của Chương trình; tình hình cấp phát, thanh, quyết toán vốn Chương trình đến thời điểm kiểm toán.

   - Hiệu quả kinh tế, xã hội (đánh giá sơ bộ).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn