Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có phải đăng ký không?

26/04/2022

Với trường hợp doanh nghiệp nay muốn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có phải đăng ký không? Hay tự chuyển qua sử dụng. 

  • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có phải đăng ký không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có quy định:

   - Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định này truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   => Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp bạn muốn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp bạn phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

   Bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này:

   Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn