Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại?

26/04/2022

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại không?

  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 296/2016/TT-BTC, có quy định:

   Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

   c) Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Thông tư này nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất.

   Và tại Điểm a Khoản 1 có quy định: Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn;

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hạn vẫn sẽ được cấp lại. Hồ sơ cấp lại theo quy định nêu trên.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 296/2016/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn