Hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng không xuất hóa đơn thì khai thuế thế nào?

26/04/2022

Tôi đang thắc mắc mong được giải quyết: Đối với các hàng hóa dưới 200.000 đồng thì cơ sở kinh doanh không cần phải xuất hóa đơn thì khi kê khai thuế thực hiện như thế nào? Tôi sợ cơ quan thuế sẽ nói là trốn thuế, mong được giải đáp.

  • Hàng hóa có giá trị dưới 200.000 đồng không xuất hóa đơn thì khai thuế thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

   Như vậy, khi cửa hàng của bạn có hàng hóa dưới 200.000 đồng thì cửa hàng phải có lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bảng kê khai phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê, từ đây các cơ quan nhà nước căn cứ vào bảng kê khai này để xác định thuế của cửa hàng của bạn.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn