Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

26/04/2022

Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thuỳ Trang. Hiện tôi đang là việc tại một công ty kiểm toán ở Tp. Hồ Chí Minh. Tôi được công ty giao cho nhiệm vụ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Tuy nhiên, tôi không rõ lắm về hồ sơ đăng ký gồm những nội dung gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ email của tôi là tr***@gmail.com

  • Hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng gồm những nộ dung sau đây:

   1. Đơn đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

   2. Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

   3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề đề nghị chấp thuận, trong đó nêu rõ thời gian (số tháng) thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ Điều kiện hành nghề kiểm toán.

   4. Báo cáo tình hình tài chính và tình hình hoạt động của tổ chức kiểm toán trong năm trước liền kề, bao gồm:

   a) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

   b) Danh sách báo cáo kiểm toán theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 hoặc Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định này;

   c) Tình hình tổ chức, hoạt động và kinh nghiệm kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và tổ chức kiểm toán;

   d) Các vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính của tổ chức kiểm toán (nếu có);

   đ) Các biến động lớn trong năm tài chính ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức kiểm toán (như tăng, giảm thành viên góp vốn; tăng, giảm vốn Điều lệ);

   e) Các biến động lớn trong năm liên quan đến kiểm toán viên hành nghề (như tăng, giảm kiểm toán viên hành nghề, các vi phạm đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên hành nghề);

   g) Bản mô tả về việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.

   5. Bản sao chứng thực hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đang còn hiệu lực trong trường hợp tổ chức kiểm toán không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

   6. Trường hợp đăng ký từ lần thứ hai trở đi, tổ chức kiểm toán không phải nộp các tài liệu quy định tại Khoản 2, Điểm c, Điểm g Khoản 4, Khoản 5 Điều này nếu không có thay đổi so với lần đăng ký gần nhất.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn