Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước gồm những gì?

26/04/2022

Vui lòng cung cấp cho tôi quy định về những giấy tờ có trong hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng kiểm toán nhà nước gồm những giấy tờ được quy định tại Điều 44 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán trưởng (hồ sơ kiểm soát trực tiếp của Kiểm toán trưởng và hồ sơ của các bộ phận giúp Kiểm toán trưởng kiểm soát chất lượng kiểm toán), gồm các tài liệu sau:

   + Các văn bản liên quan đến tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán, như: Quyết định thành lập Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán, các kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay đổi,…

   + Các văn bản, tài liệu liên quan làm căn cứ kiểm soát: các Quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán tổng quát, các Báo cáo kiểm toán,…

   + Các bằng chứng kiểm soát chất lượng kiểm toán: các hồ sơ, tài liệu, thông tin chứng minh cho các kết luận kiểm soát.

   + Các loại tài liệu, giấy tờ làm việc: các báo cáo thẩm định, biên bản làm việc, các loại báo cáo của Tổ kiểm soát, văn bản chỉ đạo hoạt động kiểm soát,…

   + Các văn bản, tài liệu, giấy tờ khác có liên quan.

   - Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng được quản lý, lưu trữ cùng với hồ sơ kiểm toán của đoàn kiểm toán và sử dụng theo quy định của KTNN.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn