Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày hỏi:01/03/2016
Chương trình khuyến mại cho khách hàng Công ty chúng tôi (gọi là Công ty A) có chương trình khuyến mại tặng bảo hiểm vật chất trực tiếp cho khách hàng khi mua xe. Tuy nhiên, Công ty A có bán một lô hàng gồm nhiều xe cho một Công ty khác (gọi tắt là Công ty B), sau đó Công ty B xuất bán xe cho khách hàng. Khi bán xe Công ty B sẽ báo lại danh sách khách hàng sau đó Công ty A sẽ xuất hóa đơn trực tiếp bảo hiểm vật chất cho khách hàng của Công ty B, (chương trình khuyến mại của Công ty A chưa đăng ký với Sở Công thương nên Công ty A sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng giá trị có thuế và đồng thời chi phí này sẽ bị loại sau khi Quyết toán thuế TNDN, công ty A đưa vào Chi phí thuế TNDN), liệu Công ty A đã làm đúng phần xuất hóa đơn cho khách hàng của Công ty B hay không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về giá tính thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại quy định:

   “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho...”.

   Tại Điểm a, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

   “a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

   “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)…”.

   Căn cứ theo quy định nêu trên, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế và phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định


  Nguồn:

  Trang thông tin Cục thuế Thái Nguyên
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn