Hoá đơn GTGT (6)

26/04/2022
Trong T12/2013 tôi có xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến T10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Trong T10/2014 tôi đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Vậy xin hỏi trong T10/2014 tôi có cần kê khai tờ hoá đơn đó không: 1.Nếu kê khai thì có cần phải làm KHBS không( vì số tiền thuế trên hoá đơn này đã kê khai T12/2013). 2.Nếu không kê khai thì khách hàng sử dụng hoá đơn có hợp lệ không?
  • - Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định.

   “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

   Căn cứ Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, quy định

   “ Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

   Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

   Căn cứ quy định trên. Tháng 12/2013 bạn xuất hoá đơn GTGT nhưng không giao cho khách hàng, đến tháng 10/2014 phát hiện ra nên khách hàng yêu cầu xuát hóa đơn mới để được khấu trừ thuế. Tháng 10/2014 bạn đã xuát hoá đơn mới thay thế (tiền hàng, tiền thuế không đổi). Trường hợp này là không đúng quy định. Bạn phải thu hồi hoá đơn xuất tháng 10/2014, không kê khai hoá đơn này. Khách hàng sử dụng hoá đơn xuất tháng 12/2013 để kê khai khấu trừ, bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

   Chào bạn !

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn