Kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng có được hưởng phụ cấp không?

26/04/2022

Tôi đang làm việc tại công ty TNHH nhà nước, hiện tại tôi đang giữ chức vụ kế toán trưởng. Đơn vị tôi đang khuyết vị trí Trưởng phòng nên đơn vị giao cho tôi kiêm nhiệm vị trí đó. Nhưng tôi không được khoản phụ cấp nào? Như vậy có đúng không? Xin được tư vấn giúp tôi.

  • Theo Công văn 1828/LĐTBXH-LĐTL về trả lương cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

   "2. Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được xếp lương theo thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và theo hạng công ty. Công ty được xếp hạng nào thì Kế toán trưởng được xếp lương tương ứng với hạng đó. Trường hợp Kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thì được xếp lương chức vụ Kế toán trưởng (không được hưởng phụ cấp trưởng phòng). Việc trả lương đối với Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế trả lương của công ty theo điểm 1 công văn này."

   Như vậy, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu được xếp lương theo thang lương, bảng lương. Trường hợp Kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng chuyên môn, chuyên nghiệp thì được xếp lương chức vụ Kế toán trưởng không được hưởng phụ cấp trưởng phòng. Do đó, đơn vị bạn không chi trả phụ cấp trưởng phòng cho bạn là đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn