Kỳ kế toán năm lớn hơn 90 ngày có được gộp sang năm sau làm báo cáo tài chính?

26/04/2022

Công ty mình đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 18/9/2020. Từ lúc thành lập đến nay do COVID nên không phát sinh hoạt động nào, chỉ phát sinh 1 hóa đơn mua chữ ký số. Vậy nếu đến hết năm vẫn không phát sinh thêm hoạt động gì thì bên mình không làm báo cáo tài chính 2019 mà gộp sang năm 2020 làm một kỳ kế toán luôn được không?

  • Kỳ kế toán năm lớn hơn 90 ngày có được gộp sang năm sau làm báo cáo tài chính?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật Kế toán 2015 thì: Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

   Đồng thời, Khoản 4 Điều này cũng quy định:

   Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

   Theo thông tin chị cung cấp, công ty chị thành lập ngày 18/9/2020. Kỳ kế toán năm đầu tiên (2020) của công ty chị được tính từ ngày 18/9/2020, tính đến ngày 31/12/2020 thì đã dài hơn 90 ngày. Đối chiếu với quy định trên, công ty chị không được gộp kỳ kế toán năm nay với năm tiếp theo để tính thành một kỳ kế toán năm. Do vậy, cuối kỳ kế toán năm nay, công ty chị vẫn phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại Điều 29 Luật Kế toán 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn