Năm 2022 xuất hóa đơn dịch vụ cho năm 2023 thì có được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/12/2022

Năm 2022 xuất hóa đơn dịch vụ cho năm 2023 thì có được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% không? Có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán vườn trái cây giao cho người mua không? Nhóm hàng hóa nào không được giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất 10%?

Chào anh chị Luật sư. Công ty của tôi tại Khánh Hòa đang áp dụng mức thuế suất 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt. Vậy nếu như bây giờ tôi xuất hóa đơn cho dịch vụ này cho năm 2023 với một vài đơn vị công ty khác thì có được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% không?

Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.

  • 1. Năm 2022 xuất hóa đơn dịch vụ cho năm 2023 thì có được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% không?

   Tại Điều 3 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

   1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.

   Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

   Điều 2 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

   2. Các bộ theo chức năng, nhiệm vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 Nghị định này, trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 01 tháng 02 năm 2022.

   3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc giao Bộ Tài chính hướng dẫn, giải quyết.

   4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

   Theo đó, năm 2022 mà bạn xuất hóa đơn dịch vụ cho năm 2023 thì trường hợp này hàng hóa, dịch vụ của bạn sẽ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% vì hóa đơn dịch vụ được xuất trong năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ hết hiệu lực.

   2. Có phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán vườn trái cây giao cho người mua không?

   Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

   a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

   b) Hoạt động vận tải quốc tế;

   c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

   d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

   Với quy định này, doanh nghiệp bạn khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ khi bán vườn trái cây thì phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng giao cho người mua.

   3. Nhóm hàng hóa nào không được giảm thuế giá trị gia tăng áp dụng mức thuế suất 10%?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

   1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

   a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

   b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

   c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

   d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

   Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

   Như vậy, những nhóm hàng hóa nêu trên sẽ không được áp dụng mức giảm thuế giá trị gia tăng 10%.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn