Người đã có thâm niên ở ngạch kiểm toán viên là 05 năm thì có được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính?

Ngày hỏi:12/04/2022

Người đã có thâm niên ở ngạch kiểm toán viên là 05 năm thì có được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính? Em đang công tác tại Tổng kiếm toán nhà nước nên muốn biết thông tin này, mong anh chị có thể giải đáp giúp em. Cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Người đã có thâm niên ở ngạch kiểm toán viên là 05 năm thì có được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính?

   Tại Điều 24 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên chính như sau:

   1. Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước.

   2. Có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng về tổng kết, nghiên cứu lý luận chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xây dựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

   3. Hiểu biết các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

   4. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

   5. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên chính.

   Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành thì bạn có thể được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán viên chính nếu bạn cần phải đáp ứng thêm các điều kiện khác được quy định như trên.

   Để được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên cao cấp thì cần đáp ứng những điều kiện gì?

   Tại Điều 25 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 có quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm vào ngạch Kiểm toán viên cao cấp như sau:

   1. Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán.

   2. Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

   3. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên chính là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

   4. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.

   Như vậy, để có thể trở thành Kiểm toán viên cao cấp thì cần đáp ứng những điều kiện được nêu trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn