Nội dung của quyết định kiểm toán

26/04/2022

Dạ cho em hỏi theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thì quy định thế nào về nội dung của quyết định kiểm toán?

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN thì nội dung của quyết định kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm toán;

   - Đơn vị được kiểm toán;

   - Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

   - Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

   - Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn