Phương thức Cổng điện tử gửi thông báo cho người nộp thuế

Ngày hỏi:22/04/2022

Phương thức Cổng điện tử gửi thông báo cho người nộp thuế, trình tự ban hành thông báo điện tử của CQT về hóa đơn điện tử gửi NNT được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Phương thức Cổng điện tử gửi thông báo cho người nộp thuế
   (ảnh minh họa)
  • Phương thức Cổng điện tử gửi thông báo cho người nộp thuế

   Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Quy trình quản lý hóa đơn điện tử ban hành kèm theo Quyết định 1447/QĐ-TCT năm 2021 phương thức Cổng điện tử gửi thông báo cho người nộp thuế như sau:

   a) Đối với hồ sơ, thông báo NNT gửi đến CQT trực tiếp trên Cổng điện tử, CQT gửi thông báo phản hồi qua tài khoản sử dụng Cổng điện tử của NNT và địa chỉ thư điện tử NNT đã đăng ký trên Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

   b) Đối với hồ sơ, thông báo NNT gửi đến CQT thông qua tổ chức truyền nhận, CQT gửi thông báo phản hồi qua tổ chức truyền nhận.

   c) Đối với hồ sơ, thông báo NNT là doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp gửi đến CQT, CQT gửi thông báo phản hồi trực tiếp đến hệ thống của NNT.

   d) Đối với thông báo CQT chủ động gửi cho NNT, CQT gửi qua tài khoản sử dụng Cổng điện tử của NNT và địa chỉ thư điện tử của NNT đã đăng ký trên Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

   Trình tự ban hành thông báo điện tử của CQT về hóa đơn điện tử gửi NNT

   Căn cứ Khoản 4 Điều này trình tự ban hành thông báo điện tử của CQT về hóa đơn điện tử gửi NNT như sau:

   a) Đối với thông báo thuộc thẩm quyền ký của Thủ trưởng CQT:

   - Công chức được phân công nhiệm vụ thực hiện lập dự thảo thông báo để trình Phụ trách bộ phận. Trường hợp Cổng điện tử hoặc Hệ thống HĐĐT tự động tạo lập thông báo thì công chức được phân công nhiệm vụ thực hiện rà soát trước khi trình Phụ trách bộ phận.

   - Trường hợp đồng ý với dự thảo thông báo do công chức trình, Phụ trách bộ phận thực hiện duyệt, trình Thủ trưởng CQT (hoặc người được Thủ trưởng CQT phân công, ủy quyền) ký ban hành.

   - Trường hợp đồng ý với dự thảo thông báo do Phụ trách bộ phận trình, Thủ trưởng CQT (hoặc người được Thủ trưởng CQT phân công, ủy quyền) thực hiện duyệt và ký số đích danh trên thông báo.

   - Công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện cấp số văn bản và ký số đích danh CQT trên thông báo ngay trong ngày Thủ trưởng CQT (hoặc người được Thủ trưởng CQT phân công, ủy quyền) ký số trên thông báo.

   - Cổng điện tử tự động gửi thông báo cho NNT chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm công chức được giao làm công tác văn thư cấp số văn bản và ký số đích danh CQT, theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều này.

   Thời gian trình, phê duyệt và ký số của công chức, Phụ trách bộ phận, Thủ trưởng CQT (hoặc người được Thủ trưởng CQT phân công, ủy quyền) được quy định cụ thể tại Chương II Quy trình này đối với từng loại thông báo.

   b) Đối với thông báo không thuộc thẩm quyền ký của Thủ trưởng CQT:

   - Cổng điện tử hoặc Hệ thống HĐĐT tự động tạo lập thông báo.

   - Cổng điện tử tự động sử dụng chữ ký nhân danh của Tổng cục Thuế để ký và tự động gửi cho NNT theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn