Quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị

26/04/2022

Cho tôi hỏi Quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì Quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị như sau:

   a) Sơ đồ quy trình

   b) Mô tả quy trình

   Bước 1. Thực hiện các bước tương tự theo các bước từ Bước 1 đến Bước 7 Quy trình công văn đi Mục 1, Điều 5.

   Bước 2. Văn thư đơn vị thực hiện phát hành Tờ trình (văn bản giấy và qua Phần mềm) trình lãnh đạo KTNN (luồng 1).

   Bước 3. Thư ký - Tổng hợp tiếp nhận, trình lãnh đạo KTNN văn bản giấy Tờ trình (luồng 2).

   Bước 4. Lãnh đạo KTNN cho ý kiến trên văn bản giấy và chuyển Thư ký - Tổng hợp (luồng 3).

   Bước 5. Thư ký - Tổng hợp nhập nội dung ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, cập nhật thời gian văn bản trình vào, văn bản trả ra và trạng thái (phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa) và chuyển đến các đơn vị theo ý kiến chỉ đạo qua Phần mềm, văn bản giấy chuyển lại đơn vị trình (luồng 4).

   Trên đây là quy định về quản lý Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo KTNN, lãnh đạo các đơn vị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn