Quy trình văn bản đi trên phần mềm quản lý hồ sơ của Kế toán nhà nước

26/04/2022

Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quy trình văn bản đi trên phần mềm quản lý hồ sơ của Kế toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì quy trình văn bản đi tren phần mềm quản lý hồ sơ của Kế toán nhà nước như sau:

   1. Quy trình văn bản đi

   a) Sơ đồ quy trình

   b) Mô tả quy trình

   Bước 1. Chuyên viên nhập thuộc tính của văn bản dự thảo vào Phần mềm bao gồm cả văn bản đính kèm (nếu có) và trình lãnh đạo phòng xin ý kiến (luồng 1).

   Bước 2. Lãnh đạo phòng xem xét

   - Trường hợp lãnh đạo phòng đồng ý với nội dung văn bản, trình lãnh đạo đơn vị xem xét, phê duyệt (luồng 2).

   - Trường hợp lãnh đạo phòng không đồng ý với nội dung văn bản, cho ý kiến và trả lại chuyên viên chỉnh sửa (luồng 2a)

   Bước 3. Lãnh đạo đơn vị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo và chuyển trả lại lãnh đạo phòng chỉnh sửa hoặc in ra trình ký (luồng 3).

   Bước 4. Lãnh đạo phòng in ra trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt (luồng 5), đồng thời chuyển văn bản điện tử trên Phần mềm cho văn thư đơn vị (luồng 4).

   Bước 5. Lãnh đạo đơn vị phê duyệt văn bản giấy và chuyển văn thư đơn vị phát hành (luồng 6).

   Bước 6. Văn thư đơn vị kiểm tra, đối chiếu văn bản giấy và văn bản điện tử và cấp số, phát hành văn bản.

   Lưu ý:

   - Đối với trường hợp lãnh đạo đơn vị trực tiếp soạn thảo: Lãnh đạo đơn vị ký và chuyển văn bản bản cứng cho văn thư đơn vị nhập thuộc tính, tùy theo tính chất sẽ scan văn bản vào Phần mềm và phát hành văn bản.

   - Đối với trường hợp lãnh đạo đơn vị giao trực tiếp cho cán bộ, công chức soạn thảo văn bản không qua phòng thì sẽ thực hiện như đối với trường hợp lãnh đạo đơn vị soạn thảo văn bản.

   Trên đây là quy định về quy trình văn bản đi tren phần mềm quản lý hồ sơ của Kế toán nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn