Sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì có phải hủy hóa đơn giấy tồn không?

26/04/2022

Khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì doanh nghiệp có phải hủy hóa đơn giấy tồn chưa sử dụng không?

  • Theo Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định: Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

   Như vậy, khi sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì những hóa đơn giấy còn tồn của doanh nghiệp phải hủy.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn