Tăng số lượng kế toán viên hành nghề tại DN kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo?

26/04/2022

Bên mình là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ kế toán. Bên mình vừa có thêm 1 kế toán viên hành nghề. Số lượng kế toán viên tăng 1 so với khi đăng ký. Mình nghe nói việc tăng số lượng kế toán viên thì phải thông báo. Không rõ phải thông báo cho ai? Thời hạn thông báo là bao lâu ạ? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Luật Kế toán 2015 có quy định:

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

   a) Danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp;

   b) Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;

   c) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

   d) Giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;

   đ) Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;

   e) Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;

   g) Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

   Theo đó Điểm a Khoản này có quy định về trường hợp thay đổi danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp. Vậy nên việc tăng số lượng kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp tư nhân của bạn cũng sẽ thuộc trường hợp phải thông báo thay đổi bằng văn bản cho Bộ Tài chính.

   Thời hạn thông báo là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn