Thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước trong hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:08/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước trong hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thẩm quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước trong hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước quy định tại Điều 5 Quyết định 649a/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   Chỉ đạo, quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Kiểm toán nhà nước, trực tiếp quyết định các vấn đề sau:

   - Quyết định nhân sự đi công tác nước ngoài.

   - Chủ trương đón tiếp và nội dung làm việc với các đoàn cấp Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế thăm Kiểm toán nhà nước theo lời mời của Kiểm toán nhà nước.

   - Việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

   - Phê duyệt kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Kiểm toán nhà nước.

   - Việc đăng cai, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cấp Tổng Kiểm toán nhà nước và tương đương.

   - Việc thành lập Ban quản lý chương trình, dự án được tài trợ nước ngoài của Kiểm toán nhà nước.

   - Việc nhận và xét tặng các hình thức khen thưởng có yếu tố nước ngoài.

   - Việc gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế và khu vực.

   - Phân công Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách công tác hợp tác quốc tế quyết định những vấn đề đối ngoại khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn