Thành phần Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

26/04/2022

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc tổ chức thi Chứng chỉ Kiểm toán nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thành phần Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước được quy định như thế nào? 

  • Thành phần Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Thành phần Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước quy định tại Điều 13 Quyết định 1829/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề xuất và trình Tổng Kiểm toán nhà nước về Hội đồng thi (qua Vụ Tổ chức cán bộ), trong đó cơ cấu gồm: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; đại diện các đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước.

   - Thành phần Hội đồng thi và Chủ tịch Hội đồng thi do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   - Căn cứ vào kết quả thi, Chủ tịch Hội đồng thi chịu trách nhiệm trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước cho những thí sinh dự thi đạt yêu cầu sau khi thông qua Hội đồng thi.

   - Hội đồng thi được thành lập theo kỳ thi và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn