Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

26/04/2022

Quy định về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước là như thế nào? Mong nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  • Tại Điều 15 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, có quy định về thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công được quy định như sau:

   + Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định hoặc ủy quyền cho Phó Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

   + Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, các Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán nhà nước tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản công trong phạm vi quản lý.

   - Khi thực hiện thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra, kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra xuất trình các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan thanh tra, kiểm tra báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn