Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

26/04/2022

Tôi muốn thành lập công ty chuyên làm dịch vụ kế toán, vậy cho hỏi công ty làm dịch vụ kế toán có phải xin phép khi thành lập không? Nếu có cần làm thủ tục gì? Nhờ tư vấn. Xin cảm ơn!

  • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
   (ảnh minh họa)
  • Theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật đầu tư 2014 quy định:

   Kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

   Vậy nên, khi bạn thành lập công ty dịch vụ kế toán phải xin phép sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán.

   *Cơ sở pháp lý.

   - Luật kế toán 2015;

   - Thông tư 297/2016/TT-BTC;

   - Thông tư 271/2016/TT-BTC.

   *Hồ sơ.

   - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC;

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

   - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

   - Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.

   - Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.

   - Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.

   *Nơi nộp.

   => Bộ Tài chính.

   *Thời gian giải quyết.

   => Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giải trình. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tính từ ngày nhận tài liệu giải trình bổ sung.

   *Phí cấp Giấy chứng nhận.

   - Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán: Cấp lần đầu 4.000.000 đồng/lần thẩm định; cấp điều chỉnh, cấp lại 2.000.000 đồng/lần thẩm định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn