Trách nhiệm của người sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN

26/04/2022

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của người sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 12 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm của người sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN như sau:

   1. Cán bộ, công chức của KTNN được cấp tài khoản và phân quyền sử dụng Phần mềm phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình.

   2. Khi được phân công, cán bộ, công chức có trách nhiệm tạo lập Hồ sơ công việc được phân công theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

   3. Cán bộ, công chức có trách nhiệm kiểm tra các văn bản điện tử đến được Thủ trưởng đơn vị phân công xử lý trên Phần mềm, đảm bảo kịp thời tiếp nhận, xử lý các công việc được giao đúng tiến độ; kết thúc công việc sau khi đã hoàn thành công việc được giao trên Phần mềm.

   4. Không truy cập vào tài khoản của người khác và không cung cấp tài khoản cá nhân cho người khác để cập nhật, xử lý văn bản (trừ trường hợp được ủy quyền xử lý bằng văn bản hoặc ủy quyền trên Phần mềm).

   5. Chịu trách nhiệm về những sự cố gây ra do việc quản lý, sử dụng Phần mềm không đúng quy định.

   6. Khi gặp sự cố phải thông báo cho người phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị quản lý Phần mềm để hướng dẫn và xử lý kịp thời.

   7. Trước khi nghỉ chế độ, chuyển công tác ra khỏi ngành phải thực hiện bàn giao tài khoản sử dụng Phần mềm theo quy định.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của người sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ của KTNN.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn