Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Ngày hỏi:09/10/2019

Theo tôi được biết vừa có văn bản mới được ban hành quy định về thẩm định triển lãm. Anh chị cho tôi hỏi: Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định như thế nào?

  • Trách nhiệm của ủy viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

   - Tham gia đầy đủ các buổi làm việc của Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định và gửi Phiếu ghi ý kiến theo quy định;

   - Thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn