Viên chức có được hành nghề kế toán?

Ngày hỏi:26/12/2019

Tôi được cấp chứng chỉ kế toán viên cách đây 3 năm, nhưng vì một số lý do nên tôi không hành nghề mà chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện tại tôi muốn đăng ký hành nghề kế toán vừa làm viên chức luôn được không? Nhờ hỗ trợ!

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 58 Luật Kế toán 2015 quy định những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

   - Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân.

   - Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

   - Người đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

   - Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác;

   - Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn đang là viên chức thì không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Theo đó, nếu bạn muốn đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán phải thôi viên chức.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn