Ai phải bồi thường khi xảy ra tai nạn lao động?

26/04/2022

Tôi bị tai nạn lao động trong khi làm việc, vậy công ty hay đơn vị bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường?

  • Điều 144 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

   “1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

   2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

   3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này”.

   Theo Điều 145 Bộ luật Lao động 2012, người lao động bị tai nạn lao động được hưởng mức bồi thường như sau:

   - Trường hợp tai nạn lao động do lỗi của người sử dụng lao động:

   + Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%;

   + Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động trường hợp người lao động chết thì thân nhân người lao động bị chết được hưởng mức bồi thường trên.

   Như vậy khi bị tai nạn lao động, công ty sẽ phải chi trả cho bạn: chi phí khám chữa bệnh; tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian bạn nghỉ việc để điều trị và một khoản bồi thường tùy theo phần trăm suy giảm khả năng lao động của bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn