Ai trả chi phí đào tạo nghề?

26/04/2022
(PLO)- Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa một triệu đồng/người/tháng. Công ty tôi thay đổi công nghệ sản xuất nên có cắt giảm một số nhân công và đưa đi đào tạo nghề mới một số người trong đó có tôi. Học phí kháo đòa tạo nghề là 2,6 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, công ty chỉ trả ½ chi phí đào tạo, còn chúng tôi phải bỏ ra ½ còn lại. Việc này pháp luật quy định ra sao? Cuong (cuong_philong2011@gmail.com)
  • Theo Điều 4 Nghị định 28 ngày 12-3-2015 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp) thìmức hỗ trợ được tính cụ thể như sau:

   1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa một triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá sáu tháng.

   Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

   2. Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

   Như vậy, việc chi trả chi phí đào tạo nghề được thực hiện theo quy định nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn