Ai trả trợ cấp thôi việc khi làm nhiều công ty khác nhau?

26/04/2022
Từ năm 1977 đến năm 2004 tôi làm cho công ty khác, từ năm 2004 đến tháng 5 năm 2011 tôi làm cho một công ty mới, công ty mà tôi vừa nghỉ việc. Khi tính trả trợ cấp thôi việc cho tôi, công ty mới chỉ tính trả tiền trợ cấp theo thời gian làm việc từ năm 2004 đến tháng 5 năm 2011 mà không trả tiền trợ cấp thôi việc theo thời gian tôi làm việc cho cả công ty cũ từ trước năm 2004. Mặc dù từ năm 1977 đến nay tôi đều làm cho các Doanh nghiệp nhà nước và chưa một lần nhận tiền trợ cấp thôi việc. Xin quý báo tư vấn công ty làm như thế có đúng không, tôi có thể khởi kiện công ty ra tòa không? (Nguyễn Thanh Cảnh, thành phố Đà Nẵng)
  • Trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động thì khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp bạn làm việc cho công ty cũ từ năm 1977 đến năm 2004, thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với công ty này bạn được công ty trả tiền trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ. Theo đó khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty cũ có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với bạn. Sau đó, nếu bạn ký kết hợp đồng lao động khác với công ty mới thì khi chấm dứt hợp đồng lao động sau này công ty mới sẽ chi trả tiền trợ cấp thôi việc theo thời gian bạn làm việc thực tế cho công ty mới.

   Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động, được hướng dẫn tại Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXHThông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH thì nếu bạn làm việc ở nhiều công ty nhà nước do chuyển công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, thì trợ cấp thôi việc được tính theo thời gian làm việc ở từng công ty nhà nước. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho bạn ở từng doanh nghiệp là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ở công ty nhà nước cuối cùng. Công ty nhà nước cuối cùng có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho bạn, kể cả phần trợ cấp thôi việc thuộc trách nhiệm chi trả của công ty nhà nước mà bạn đã làm việc trước khi chuyển công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, sau đó gửi thông báo yêu cầu hoàn trả số tiền đã được chi trả hộ. Trường hợp công ty nhà nước được chi trả hộ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước hoàn trả số tiền trợ cấp thôi việc đã được chi trả hộ.

   Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn chuyển công tác từ công ty cũ sang công ty mới vào năm 2004, do đó không thuộc trường hợp được công ty mới chi trả toàn bộ tiền trợ cấp thôi việc chúng tôi nêu trên. Việc chi trả tiền trợ cấp thôi việc trong thời gian bạn làm việc cho công ty cũ do công ty cũ có trách nhiệm chi trả. Bạn có thể liên hệ công ty cũ để đề nghị chi trả tiền trợ cấp mà bạn được nhận theo quy định của pháp luật.

   Luật sư Phạm Phùng Trọng Nghĩa

   (Công ty Luật hợp danh FDVN, www.fdvn.vn)

   Bài đăng trên Tuổi trẻ 24h ngày 3-1-2012

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn