Ban hành quyết định kỷ luật nhân viên

26/04/2022

Kính gửi: TKL Em có thắc mắc nhờ hỗ trợ như sau: - Nội quy lao động của Tổng công ty áp dụng hiệu lực kể từ 10/5/2014. Vào ngày 01/7/2016, Công ty (là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty) có nhân viên A vi phạm nội quy lao động bị Hội đông xử lý kỷ luật khiển trách vào ngày 18/8/2016. Công ty Chưa ban hành quyết định thi hành kỹ luật đối với nhân viên vi phạm này. - Vào ngày 12/8/2016, Công ty nhận được quyết định số 2801 ngày 09/8/2016 của Tổng công ty về việc ban hành nội quy lao động. trong đó nêu hiệu lực kể từ sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở LĐTBXH TPHCM nhận được hồ sơ đăng ký NQLĐ. Tuy nhiên phía Công ty không nhận được thông báo của Tổng công ty là Sở LĐTBXH TPHCM đã nhận được hồ sơ đăng ký. Vì vậy Công ty ban hành quyết định thi hành kỷ luật nhân viên A vào ngày 24/8/2016. Vậy em muốn hỏi: 1/ Công ty ban hành quyết định thi hành kỷ luật nhân viên A vào ngày 24/8/2016 (theo nội quy lao động 2014) đúng luật lao động không? 2/ Việc nêu có hiệu lực kể từ sau thời hạn 15 ngày. Cho hỏi là tính ngày làm việc hay là từ 15 ngày liên tiếp. => Nhờ TKL giúp cho biết văn bản nêu về vấn đề này để tham khảo thực hiện cho đúng Luật. 3/ Hiện tại có nhân viên B cũng vi phạm nội quy lao động vào ngày 20/7/2016 và đang chờ Hội đồng xử lý kỷ luật lao động Công ty họp xử lý. => Trường hợp này xin hỏi là xử lý nhân vien B theo Nội quy lao động năm 2014 hay Nội quy lao động năm 2016. => Nhờ TKL giúp cho biết văn bản nêu về vấn đề này để tham khảo thực hiện cho đúng Luật. Trân trọng.

  • Vấn đề anh thắc mắc, Thư Viện Pháp Luật xin trả lời anh như sau:
   - Trước hết cần xác định rõ, 1 Công ty (doanh nghiệp) là chủ thể có tư cách pháp nhân độc lập hoàn toàn, không có chuyển Công ty là đơn vị phụ thuộc, hoạch toán phụ thuộc với Tổng công ty. Trong các doanh nghiệp Nhà nước hiện vẫn đang còn có cách nghĩ, thậm chí làm như trên nhưng quy định pháp luật là hoàn toàn không có quy định cho phép như trên. Doanh nghiệp là độc lập, dù 100% vốn thuộc vốn đầu tư của Tổng công ty thì chỉ có gửi báo cáo tài chính cho Tổng công ty mà thôi. Nội quy của Tổng Công ty là nội quy của doanh nghiệp khác, doanh nghiệp anh hoàn toàn khác nếu như muốn áp dụng cũng được nhưng phải thực hiện thủ tục đăng ký. Nếu chưa đăng ký riêng thì dù Tổng công ty đã đăng ký cũng không được áp dụng mà chỉ áp dụng nội quy lao động trước đó.
   Từ phân tích trên thì doanh nghiệp anh áp dụng nội quy lao động chưa được đăng ký riêng là trái quy định pháp luât.
   Trân trọng thông tin đến anh!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn