Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc từ năm 2021

26/04/2022

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc từ năm 2021 quy định thế nào? Thời gian gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp?

  • Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc từ năm 2021

   Điều 134 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

   Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

   1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

   2. Người lao động có trách nhiệm chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

   Thời gian gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp?

   Theo Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định về thống kê, báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau:

   1. Người sử dụng lao động phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

   2. Người sử dụng lao động phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế (trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo phải gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

   3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn, gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này trước ngày 25 tháng 01 hằng năm.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì hằng năm DN phải gửi báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ tới Sở LĐTXH và Sở Y tế trước ngày 25 tháng 01 hằng năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn