Bao lâu doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động một lần?

Ngày hỏi:11/03/2019

Em vào công ty làm việc đã được hơn một năm rồi mà vẫn chưa được công ty nâng lương, trong khi bạn bè em đi làm ở những nơi khác thì cứ sau 06 tháng thì nó được tăng 01 lần, ngoài ra có đứa ngoại lệ 03 tháng đã được tăng. Nên em rất thắc mắc là pháp luật hiện nay có quy định sau bao lâu thì doanh nghiệp phải tăng lương cho người lao động một lần hay không ạ? Nếu có thì là bao lâu được tăng ạ?

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

   Khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

   Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

   Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

   (Xem thêm quy định chi tiết tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP)

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây và ghi nhận của chúng tôi thì pháp luật hiện hành không có quy định các doanh nghiệp khi sử dụng lao động định kỳ bao lâu phải thực hiện tăng lương cho người lao động.

   Đồng nghĩa, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về việc tăng lương cho người lao động theo quy định, quy chế nội bộ của từng doanh nghiệp.

   Do đó: Trường hợp bạn đã vào làm việc cho công ty được hơn một năm rồi mà vẫn chưa được công ty nâng lương, nếu xét thấy bạn đáp ứng đủ các điều kiện tăng lương của công ty theo quy định, quy chế nội bộ của công ty thì bạn có thể gửi đơn đề xuất về việc tăng lương cho bạn đến công ty để được giải quyết.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn