BLLĐ năm 2012 quy định những hình thức trả lương nào?

Theo dõi sự thay đổi của Hình thức trả lương
26/04/2022
BLLĐ năm 2012 quy định những hình thức trả lương nào? Người sử dụng lao động có quyền ấn định hình thức trả lương hay phải thỏa thuận với người lao động?
  • Trả lời: Hình thức trả lương được quy định tại Điều 94 BLLĐ năm 2012, gồm có 03 hình thức trả lương là:

   - Trả lương theo thời gian;

   - Trả lương theo sản phẩm;

   - Trả lương khoán.

   Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Nếu trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

   Khoản 1 Điều 94 BLLĐ năm 2012 quy định, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

   Như vậy, người sử dụng lao động có quyền ấn định hình thức trả lương trong doanh nghiệp mình, việc sử dụng hình thức trả lương nào cũng có thể áp dụng đối với từng người lao động ở vị trí lao động khác nhau, khi thay đổi hình thức trả lương thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất là 10 ngày.

   Ban CSPL - CĐXDVN

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn