Cách tính lương hợp đồng

26/04/2022

Tôi ký hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp công lập từ tháng 2/2013 hưởng lương 85% lương bậc 1 đại học. Đến tháng 9/2015 tôi chúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức, tôi được miễn tập sự và hưởng 100% lương bậc 1. thời gian xét nâng lương lần sau được tính từ tháng 2/2014. Xin hỏi tôi có được truy lĩnh 15% lương trong khoảng thời gian từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2015 không?

    • Theo như bạn trình báy thì bạn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp công lập từ tháng 2/2013, hưởng 85% lương chính thức và đến tháng 9/2015 bạn mới trúng tuyển hệ viên chức và được ký hợp đồng làm việc dành cho viên chức. Theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian thử việc tối đa đối với lao động có trình độ đại học là 60 ngày và trong thời gian thử việc thì hưởng lương tồi thiểu bằng 85% lương chính thức.Trường hợp bạn nếu đơn vị cho thử việc liên tục hưởng 85% lương từ tháng 2/2013 đến khi trúng tuyển viên chức (tháng 9/2015) là quà thời gian quy định của pháp luật lao động nên bạn có quyền trình bày ý kiến về việc chỉ thử việc và hưởng lương 85% trong hai tháng đầu, thời gian còn lại phải giải quyết thanh toán 100% lương cho bạn mới đúng quy định pháp luật.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn