Cách tính lương, hợp đồng sau khi kết thúc hợp đồng có thời hạn

26/04/2022

Tôi có ký hợp đồng lao động với một trường trung cấp nghề. Hợp đồng của tôi là hợp đồng công nhật xác định thời hạn 12 tháng. Trong đó 2 tháng thử việc. Lương = 80.000 đ/ngày công thực tế. Hợp đồng được ký kết ngày 09/05/2013. Đến thời điểm hiện tại hợp đồng của tôi đã kết thúc. Và tôi có hỏi trưởng phòng hành chính tổ chức việc ký hợp đồng mới. Tuy nhiên ông trưởng phòng tổ chức hành chính có nói không cần thiết. Bảo tôi cứ làm việc bình thường. Theo như tôi tìm hiểm thì sau 30 ngày khi hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên kết thúc, nếu người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng cũ sẽ tự trở thành hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên hợp đồng tôi ký trước đây là hợp đồng với trường là hợp đồng ngoài chỉ tiêu (hợp đồng trong chỉ tiêu là hợp đồng ký với sở). Vì vậy ở trường hợp của tôi có được áp dụng quy định trên không? Nếu áp dụng thì lương của tôi sẽ tính như thế nào? Vẫn tính lương theo số ngày công thực tế đi làm hay tính theo bậc của đại học là 2.34 x  1.150.000 (nếu đi làm đủ số ngày công quy định)? Vấn đề nữa tôi muốn hỏi là tôi đã ký hợp đồng với nhà trường từ 12 tháng trở lên thì có được đóng bảo hiểm xã hội không? Theo như tôi tìm hiểm thì hợp đồng từ 3 tháng trở lên bắt buộc người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Với trường hợp của tôi có được áp dụng không? Mong luật sư tư vấn và giải đáp giúp tôi! Kính mong luật sư cho tôi biết cụ thể các điều luật sẽ được áp dụng trong trường hợp của tôi để tôi có thể sang gặp ông trưởng phòng hành chính nếu trong trường hợp ông trưởng phòng hành chính làm sai quy định.

  • Trường hợp của bạn rơi vào quy định tại

   Điều 22. Loại hợp đồng lao động

   1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

   b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

   Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Còn việc đóng BHXH là bắt buộc đối với trường hợp người sử dụng lao động có ký kết hợp đồng với NLĐ quy định tại Luật BHXH.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn