Cam kết làm việc trên 3 năm mới được sinh con?

26/04/2022
Ðối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có được phép thỏa thuận với lao động nữ điều khoản "cam kết làm việc trên 3 năm mới được sinh con, nếu không thực hiện đúng sẽ bị cắt các khoản trợ cấp, thưởng… con thứ hai phải cách con đầu 5 năm"? (Ngọc Vân)
  • - Theo quy định tại khoản 1 điều 111 Bộ luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung: nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm phụ nữ; người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương và trả công lao động.

   Vì vậy, việc doanh nghiệp thỏa thuận lao động nữ làm việc trên ba năm mới được sinh con, con thứ hai cách con đầu năm năm nếu không thực hiện sẽ bị cắt các khoản trợ cấp, thưởng… là phân biệt đối xử với lao động nữ nên thỏa thuận của doanh nghiệp là chưa phù hợp với các quy định của pháp luật.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn