Cán bộ y tế trường học có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

26/04/2022
Bà Nguyễn Hà là viên chức y tế tại trường tiểu học. Vậy, bà Hà có được hưởng chế độ phụ cấp này không?
  • Luật sư Trần Văn Toàn (Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời:

   Ngày 4/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

   Khoản 6, Điều 3 Nghị định này quy định, đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung (trừ đối tượng quy định tại điểm b khoản 5 Điều này là công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y), viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét, quyết định nhưng không vượt quá mức 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

   Vấn đề bà Nguyễn Hà hỏi, căn cứ Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thì, viên chức làm công tác y tế trường học đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, thuộc biên chế trả lương (kể cả lao động hợp đồng) trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, có bằng từ sơ cấp y tế trở lên là đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

   Nguồn kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức làm chuyên môn y tế tại các trường học được lấy từ nguồn thu của đơn vị để thực hiện.

   Trường hợp các cơ sở giáo dục đào tạo công lập được giao quyền tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP thì các nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề bao gồm ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

   Hiệu trưởng nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trao đổi, thống nhất, ban hành Quyết định quy định cụ thể mức chi trả phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhân viên y tế trường học, phù hợp với Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

   Theo Cổng thông tin Chính Phủ

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn