Cắt giảm lao động vì lý do bất khả kháng

26/04/2022

Trường hợp công ty phải cắt giảm lao động vì lý do bất khả kháng thì Công ty c ó phải thanh toán Trợ cấp thôi việc hay Trợ cấp mất việc làm cho NLĐ không ? (Công ty thành lập từ năm 2011, đã và đang đóng đầy đủ Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ) Đối với NLĐ đã ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có được hưởng chế độ gì khác khi Công ty cắt giảm không ?

  • Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật lao động năm 2012:

   1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

   2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

   3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

   Như vậy, căn cứ vào Điểm c, khoản 1, Điều 38, Khoản 10, Điều 36 và Điều 48 BLLĐ thì trường hợp người SDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc thì người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn