Cha là công chức có được hưởng chế độ khi con ốm đau?

26/04/2022
Tôi làm công cho một công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, còn chồng tôi là công chức nhà nước. Tôi có con nhỏ bốn tuổi bị bệnh, từ đầu năm đến nay đã nghỉ việc mấy lần, công ty cho biết tôi đã hết thời gian nghỉ con ốm theo quy định. Xin cho biết chồng tôi là công chức thì có được chế độ nghỉ để nuôi con ốm đau không, và chế độ tiền lương thế nào? Nguyễn Thị Hoa (Cam Ranh)
  • Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
   a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;
   b) Cán bộ, công chức, viên chức;
   c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
   d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
   Chị làm việc ở công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, chồng chị là công chức nhà nước, đều tham gia bảo hiểm xã hội nên theo Luật bảo hiểm xã hội anh chị đều thuộc đối tượng áp dụng chế độ ốm đau được Luật quy định.
   Trường hợp con ốm đau phải là con dưới bảy tuổi, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa đối với mỗi con là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến dưới bảy tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định về số ngày được hưởng chế độ với độ tuổi của con như trên. Thời gian chăm sóc con được tính theo ngày làm việc, tức không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định.
   Như vậy trường hợp chị đã hết ngày nghỉ chăm sóc con ốm thì cha của cháu được hưởng chế độ này, và mức hưởng chế độ ốm đau đều được tính bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn