Chế độ nghỉ phép năm của người lao động làm việc 2 tháng

26/04/2022

Công ty em hiện có nhiều nhân viên là freelancer làm việc theo dự án với hợp đồng lao động thường là 2 tháng, và một số nhân viên hiện đang thử việc với hợp đồng cũng là 2 tháng. Vậy theo pháp luật lao động thì những người này có được hưởng chế độ nghỉ phép năm hay không hay là người lao động phảo làm việc tại công ty trên 12 tháng thì mới được hưởng chế độ này.

    • Vấn đề bạn hỏi được Bộ luật lao động quy định như sau (khoản 2 điều 114) : Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn