Chỉ được ủy quyền ký hợp đồng thời vụ

26/04/2022
Tôi đang làm việc cho một công ty, có được làm cho một công ty khác không? Tôi có thể ủy quyền cho người khác ký kết hợp đồng lao động thay được không?
  • Theo quy định tại điều 30 Bộ luật lao động, bạn có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải đảm bảo khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các hợp đồng. Đồng thời, bạn phải đảm bảo thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật.

   Bạn chỉ có thể ủy quyền cho người khác ký hợp đồng lao động trong trường hợp người này được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho một nhóm người lao động ký kết hợp đồng để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng, hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   Khi người được ủy quyền hợp pháp ký kết hợp đồng lao động phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

   Luật sư Nguyễn Văn Hậu
   (Theo Tuổi Trẻ)

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn