Chức năng thận được 50% có được xuất ngũ sớm?

26/04/2022

Cho em hỏi là em đi lính được gần 1 năm và bị suy thận, chức năng thận suy giảm 50%. Cho em hỏi em có được xuất ngũ sớm không ạ? Tư vấn giúp em với.

  • Theo quy định tại Điều 43 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì điều kiện xuất ngũ như sau:

   1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Luật này thì được xuất ngũ.

   2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.

   Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 279/2017/TT-BQP thì:

   3. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong các điều kiện sau:

   a) Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

   Theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe của công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Mặt khác, Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có quy định người có bệnh liên quan đến suy thận thì được xác định là có điểm sức khỏe từ 4 đến 6 điểm và người suy thận thì được xác định là có điểm sức khỏe từ 4 đến 6 điểm.

   Như vậy, bạn bị suy giảm chức năng thận 50% thì sẽ thuộc trường hợp không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ. Tuy nhiên bạn phải được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ.

   Do đó, bạn bị suy thận thì sẽ được xuất ngũ trước thời hạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn