Chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề

26/04/2022

Tôi làm việc tại một công ty theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm. Trong quá trình làm việc, tôi luôn thực hiện tốt công việc được giao theo đúng thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. Vừa qua, lãnh đạo công ty đột ngột có quyết định chuyển tôi làm công việc khác hoàn toàn trái với chuyên môn của tôi và không đúng thỏa thuận về nội dung công việc đã ghi trong hợp đồng. Công ty làm như vậy với tôi có đúng không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! (Trần Thanh Tâm).

  • Theo căn cứ tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012, việc chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động được quy định như sau:

   1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

   2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

   3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc tạm thời chuyển người lao động làm công việc trái nghề. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật lao động 2012 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn