Có bắt buộc phải tăng lương cho toàn bộ nhân viên?

26/04/2022

Tôi muốn hỏi là nhân viên ký HĐ tháng 6/2019 với công ty 1 năm nhưng đến tháng 1/2020 công ty tăng 5% lương cơ bản. Vậy có áp dụng tăng lương 5% này đối với nhân viên ký HĐ trên không? hay áp dụng lương theo HĐ đa ký 1 năm? Tôi xin cảm ơn

  • Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 thì:

   1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

   3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

   Và tại Điều 91 Bộ luật này thì:

   Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

   Như vậy, về nguyên tắc tiền lương sẽ do hai bên thỏa thuận rõ trong hợp đồng lao động, nếu công ty quyết định tăng lương cho nhân viên thì có thể xem xét về mức độ cống hiến, không bắt buộc phải tăng lương cho tất cả nhân viên. Tuy nhiên cần đảm bảo mức lương được trả sẽ không thấp hơn mức tối thiểu vùng do chính phủ quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn