Cơ cấu lãnh đạo của Tạp chí Lao động và Công đoàn

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu về quy chế hoạt động của báo tạp chí Lao động Công đoàn. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì cơ cấu lãnh đạo của Tạp chí Lao động và Công đoàn được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 743/QĐ-TLĐ năm 2019 thì Lãnh đạo Tạp chí bao gồm: Tổng Biên tập và không quá 02 Phó Tổng Biên tập.

   - Tổng Biên tập Tạp chí do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động và quản lý theo thẩm quyền quy định.

   - Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ủy quyền cho tập thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, luân chuyển, điều động các Phó Tổng Biên tập, Kế toán trưởng Tạp chí theo tiêu chuẩn quy định.

   - Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.

   - Các Phó Tổng Biên tập giúp việc cho Tổng Biên tập theo phân công của Tổng Biên tập và chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trước pháp luật về nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công.

   Trên đây là quy định về cơ cấu lãnh đạo của Tạp chí Lao động và Công đoàn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn