Có được bố trí giáo viên dạy các môn khác dạy thêm môn giáo dục thể chất?

Ngày hỏi:03/10/2019

Hiện nay tôi thấy tại một số nhà trường có bố trí một số giáo viên giảng dạy bộ môn khác dạy thêm giáo dục thể chất. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Có được bố trí giáo viên dạy các môn khác dạy giáo dục thể chất? 

 • Có được bố trí giáo viên dạy các môn khác dạy thêm môn giáo dục thể chất?
  (ảnh minh họa)
 • Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 11/2015/NĐ-CP, có quy định:

  1. Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao phải bảo đảm tiêu chuẩn và trình độ đào tạo của nhà giáo theo quy định tại Điều 70 và Điều 77 của Luật Giáo dục.

  Và tại Điều 77 Luật giáo dục 2005, có quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau:

  - Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học;

  - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở;

  - Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

  => Căn cứ théo quy định nêu trên thì nhà trường vẫn được bố trí giáo viên giảng dạy các bộ môn khác giảng kèm môn giáo dục thể chất cho học sinh nếu giáo viên đó đáp ứng điều kiện về bằng cấp theo quy định nêu trên.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn