Có được trừ lương nhân viên dựa theo xếp hạng không?

Ngày hỏi:11/03/2019

Tôi làm việc tại một công ty tư nhân ở Nhà Bè. Gần đây công ty có quy định xếp hạng 1, 2, 3 của mỗi nhân viên hàng tháng. Nếu nhân viên đạt được hạng 1 thì được hưởng 100% lương, hạng 2 thì bị trừ 10-20% lương, còn hạng 3 thì chỉ còn 50% lương. Trong khi đó công ty lại không có bất cứ chế độ gì để thưởng cho nhân viên. Xin hỏi có quy định nào trừ lương hàng tháng của nhân viên căn cứ vào xếp hạng 1, 2, 3 không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn rất nhiều

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động 2012 thì:

   Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

   Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

   Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

   Theo đó, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

   Căn cứ theo quy định trên thì công ty nơi Anh/Chị làm việc có quyền lựa chọn hình thức trả lương cho từng NLĐ theo thời gian, theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải thông báo cho NLĐ biết và phải duy trì hình thức trả lương trong một thời gian nhất định.

   - Nếu NLĐ được trả lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày, theo giờ) thì mức lương của NLĐ được hưởng sẽ căn cứ vào thời gian làm việc;

   - Nếu NLĐ được trả lương theo sản phẩm thì mức lương của NLĐ được hưởng sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

   - Nếu NLĐ được trả lương theo khoán thì mức lương của NLĐ được hưởng sẽ căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

   Như vậy công ty nơi Anh/Chị đang làm việc chỉ được quyền lựa chọn một trong ba hình thức nêu trên để trả lương cho từng NLĐ cụ thể đúng theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng lao động.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2 Bộ Luật lao động 2012 thì việc "Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động" là một trong những hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động.

   Việc trừ tiền lương của người lao động chỉ được thực hiện trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị theo quy định tại Điều 101 Bộ luật lao động 2012:

   1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

   2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

   3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

   Như vậy, nếu không thuộc trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị mà công ty dùng hình thức trừ lương của người lao động là không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp công ty Anh/Chị trừ lương nhân viên căn cứ vào xếp hạng 1, 2, 3 hàng tháng là trái với quy định của Bộ luật lao động. Hiện nay pháp luật về lao động cũng không có quy định nào để trừ lương hàng tháng của người lao động căn cứ vào xếp hạng 1, 2, 3.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn