Có phải bồi thường khi giám đốc không đồng ý cho nghỉ việc?

Ngày hỏi:08/01/2019

Tôi đã làm việc cho công ty được 06 năm, và hiện tại hợp đồng của tôi là hợp đồng không xác định thời hạn. Vừa qua, vì lý do gia đình nên tôi có làm đơn nộp lên ban giám đốc công ty nhưng giám đốc công ty không đồng ý. Do đó, tôi có thông báo cho Ban giám đốc công ty sau 45 ngày theo luật lao động tôi sẽ nghỉ việc. Nhưng giám đốc nói là không cho tôi nghỉ việc. Nếu tôi nghỉ việc thì phải bồi thường cho công ty? Nếu không bồi thường thì công ty sẽ không ra quyết định thôi việc (để hướng bảo hiểm thất nghiệp) và trả sổ bảo hiểm cũng như các quyền lợi khác cho tôi? Bây giờ tôi phải làm thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

   Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

   - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

   - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

   Trừ trường hợp lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

   Như vậy: Bạn có quyền nghỉ việc sau khi đã báo trước cho công ty 45 ngày mà không phải có lý do và không cần thiết phải có sự đồng ý của giám đốc công ty.

   Theo đó, trong thời hạn từ 07 ngày đến tối đa 30 ngày kể từ ngày bạn nghỉ việc (ngày chấm dứt hợp đồng lao động) thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán đầu đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của bạn. Trong đó có thể kể đến như: ra quyết định thôi việc, chi trả các chế độ liên quan, chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

   Việc công ty yêu cầu bạn phải bồi thường, nếu không bồi thường thì công ty sẽ không ra quyết định thôi việc (để hướng bảo hiểm thất nghiệp) và trả sổ bảo hiểm cũng như các quyền lợi khác cho bạn là không phù hợp với quy định của pháp luật.

   Do đó: Bạn có thể khiếu nại hoặc khởi kiện công ty khi công ty có hành vi không đúng với quy định của pháp luật nêu trên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn