Có thể khiếu nại quyết định kỷ luật đến công đoàn trong thời gian bao lâu?

26/04/2022

Tôi là đoàn viên của công đoàn công ty. Ngày 10/3/2020 tôi có nhận được quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo của công đoàn công ty. Từ ngày nhận được quyết định kỷ luật đến nay đã được 06 ngày. Vậy tôi có thể khiếu nại được không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Khoản 1 Điều 9 Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định 333/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định thời hiệu khiếu nại như sau:

   - Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

   - Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   => Như vậy, 90 ngày kể từ ngày bạn nhận được quyết định kỷ luật thì bạn có quyền khiếu nại về quyết định kỷ luật đó. Nếu như vì một trở ngại khách quan mà bạn không thể khiếu nại trong khoảng thời gian 90 ngày, thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn